3 فروردین 1397
صفحه اصلی

Pi Day: چرا برخی از افراد به پختن کیک و جشن گرفتن در 14 مارس اعتراض می کنند و می گویند که این باید چیزی کاملا به طور کامل باشد

14 مارس توسط برخی به عنوان روز هیجان انگیز ترین در ریاضیات جشن گرفته می شود زمانی که تاریخ در تعداد ثابت معروف Pi یا ? جایی است اما برخی از مردم ترجیح می دهند که آن را در تمام روز جشن نیست به نظر می رسد روز به نظر می رسد مانند 3 14 برای کسانی که نوشتن تاریخ در فرآیند روز ماه، اما آن را به ندرت در خارج از آمریکا استفاده می شود بسیاری از مردم در عوض انتخاب جشن روز پیاپی تقریبا جالب تر جالب است که در تاریخ 22 جولای یا 22 دسامبر یک راه ارزش گذاری تقریبی برای Pi برای استفاده در محاسبات خشن و دیگران ترجیح می دهند روز Pi را جشن بگیرند