3 فروردین 1397
صفحه اصلی

& apos؛ ما این یک زندگی را به قدردانی از طراحی بزرگ از جهان و برای آن، من بسیار سپاسگزارم & apos؛

پروفسور استفن هاوکینگ در سن 76 سالگی فوت کرده است. فیزیکدان مشهور به عنوان یکی از بزرگترین علمای علمی در تاریخ جهان شناخته شده است و به عنوان بخشی از اسرار آمیز جهان شناخته شده است. اما هاوکینگ نیز برای روش قابل دسترس شناخته شده بود. او این اکتشافات را با کارش دربرمیگیرد از جمله تاریخچهی کوتاهی که به فرهنگ پاپ تبدیل شده است او در صبح روز بعد از ظهر چهارشنبه صبح در خانه خود در کمبریج جان خود را از دست داد. خانواده او گفتند استفن هاوکینگ هشدار می دهد که AI ممکن است جایگزین انسان ها شود. کودکان لوسی رابرت و تیم