3 فروردین 1397
صفحه اصلی

مرگ استیون هاوکینگ: فیزیکدان به عنوان یکی از بزرگترین علمای علمی که همیشه 76 ساله است، به دنیا می آید

استیون هاوکینگ در سن 76 سالگی فوت کرده است. فیزیکدان مشهور به عنوان یکی از بزرگترین علمای علمی در تاریخ جهان شناخته شده است و در عالم اسرار آمیز جهان شناخته شده است. اما پروفسور هاوکینگ نیز برای روش دستیابی شناخته شده بود او این اکتشافات را با کارش دربرمیگیرد از جمله تاریخچهی کوتاهی که به فرهنگ پاپ تبدیل شده است او در صبح روز بعد از ظهر چهارشنبه صبح در خانه خود در کمبریج جان خود را از دست داد. خانواده او گفتند استفن هاوکینگ هشدار می دهد که AI ممکن است جایگزین انسان ها شود. کودکان لوسی رابرت و تیم