3 فروردین 1397
صفحه اصلی

سر ویلیام هنری پرکین: چه کسی شیمیدان ویکتوریا بود که باعث شد که پرنس بنفش بپوشد؟

پیشگام شیمیدان بریتانیایی سر ویلیام هنری پرکین 1838 1907 مردی که اولین رنگ مصنوعی را به طور کامل تصادف کرد، 180 سال پیش متولد شد. سالگرد این برجسته ویکتوریا و گرده افشانی انقلاب صنعتی امروز در گوگل دودل جشن گرفته شده است اما پرکین و چگونه او برای رسیدن به موفقیت خود را تنها 18 CDATA جی کوئری سند آماده تابع اگر عرض جی کوئری عرض 620 var گالریTitle جی کوئری کانتینر گرید گالری گالری گالری گالری گالری گالری تصاویر متن گالری تصویر متن توضیحات var galleryTitleLen