3 فروردین 1397
صفحه اصلی

سازمان بهداشت جهانی از بیماری جدید X & apos؛ می تواند یک بیماری همه گیر جهانی ایجاد کند

سازمان بهداشت جهانی یک بیماری اسرارآمیز X را به لیستی از ویروس ها اضافه کرده است که می ترسد آن را به یک پاندمی جهانی در آینده منجر شود. این سازمان لیستی از بیماری هایی را که در نظر گرفته می شود، به عنوان یک خطر بالقوه برای عموم به دلیل پتانسیل آنها برای ایجاد بیماری همه گیر و درمان محدود در دسترس برای مبارزه با ویروس ویروس مانند ابولا زیکا لسا تب و سندرم شدید تنفسی حاد که همه شیوع بیماری را در سال های اخیر دیده می شود به عنوان تهدید جدی به شمار می آیند. با این حال WHO شامل بیماری ذاتی شایع X به لیست اولویت خود برای اولین بار زمان این سال به عقب