3 فروردین 1397
صفحه اصلی

تحقیقات در این زمینه نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض سرب در هر سال به 412،000 مرگ زودرس در ایالات متحده مربوط می شود

با توجه به تحقیقات جدید، قرار گرفتن در معرض ردیابی سرب در رنگ بنزین و لوله های قدیمی ممکن است به صدها هزار مرگ و میر ناشی از زوال در هر سال بستگی داشته باشد. به طوری که 412000 آمریکایی هر ساله به طور پیش از موعد هر ساله از بیماری های قلبی عروقی پیش از موعد به علت قرار گرفتن در معرض سطوح پایین سمی فلزی یک مطالعه ایالات متحده نشان می دهد این رقم 10 برابر بیشتر از آنچه قبلا تصور می شد و می تواند مرگ و میر از قرار گرفتن در معرض سرب بر روی پارک با سیگار کشیدن را بخوانید Read moreOfficial نوشت جویدن جواهرات برای مسمومیت سرب در 300 childrenLead به بنزین تا دهه 1990 اضافه شد برای افزایش فشرده سازی موتور و