3 فروردین 1397
صفحه اصلی

استفن هاوکینگ: استاد درباره مرگ خود چه گفته است

استیون هاوکینگ به عنوان یکی از بهترین ذهن ها در دنیا شناخته شده است. استاد کمبریج در 76 سالگی ازدواج کرد و در سخنرانی خود، پروفسور هاوکینگ با انتظارات مرگ زود هنگام برای عمر خود زندگی کرد. هنگامی که او با نورون حرکتی تشخیص داده شد بیماری در 21 سال انتظار می رود که او را فقط چند سال، اما او برای بیش از 50 زندگی ادامه داد تا تیزه های تاریک ترین جهان را نشان می دهد و تبدیل شدن به معجزه پزشکی در همان زمان CDATA جی کوئری سند آماده عمل اگر عرض پنجره جی کوئری 620 var galleryTitle شرکت جی کوئری