3 فروردین 1397
صفحه اصلی

دوره های تحصیلات دانشگاهی در & rsquo؛ MoneySuperMarket & apos؛ وزیر می گوید

دانشجویان آینده قادر خواهند بود تا مقاطع تحصیلی را در رتبه بندی های MoneySuperMarket مقایسه کنند. وزیران دانشگاه اعلام کرده اند که افراد فردی در دانشگاه های انگلیس جایزه نقره ای یا برنز را از طریق ابزار ارزیابی می کنند که کیفیت آموزش را کاهش می دهد. معیارهای شغلی و متوسط ??دستمزد سیستم رتبه بندی بخشی از دولت است که دانشگاه ها را اداره می کند که دانشجویان را تا 9،250 سال به دانشجویان می آموزد تا با کیفیت ضعیف تدریس کنند. دانشجویان می گویند دانشگاه Anglia Ruskin برای میکی ماوس در کلاس رادیو بی بی سی 4 امروز