3 فروردین 1397
صفحه اصلی

دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه Anglia Ruskin برای & mickey mouse & apos؛ درجه ای که به حرفه او کمک نکرده است

دانش آموز سابق دانشگاه خود را به دادگاه می برد پس از ادعا که دو سال تحصیل او را با هیچ چیز بیش از یک درجه میکی ماوس است که کار خود را با وجود فارغ التحصیلی با اولین Pok Wong کمک نمی کند از دانشگاه Anglia Ruskin برای بیش از 60 000 ادعا می کند موسسه در مورد آموزش و پرورش کیفیت و چشم انداز اشتغال پس از فارغ التحصیلی فریب خورده او گفت: یکشنبه تلگراف ادامه مطلب دانشگاه اکسفورد متاسفم برای ساختن زن اسکراب روز زنان پیام نه فقط کارکنان دانشگاه حقوق بازنشستگی که در بحران هستند پیشنهادات بی قید و شرط ممکن است به معنی A LEVE